Otázka

Ako môžem dvere ošetrovať?

Odpoveď

Povrch dverí je možné čistiť vlhkou (nie mokrou) handrou, pri väčšom znečistení je možné použiť saponát, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadla, alebo iné žieraviny.