Otázka

Ako sa majú dvere skladovať?

Odpoveď

Dvere musia byť skladované vo zvislej, alebo vodorovnej polohe, podložené musia byť tak, aby sa zabránilo ich prehnutiu. Skad musí byť suchý a vetraný.