Otázka

Čo je to ohraňovací systém Kompakt?

Odpoveď

Ohranenie dverí nie je realizované ohraňovaciou páskou, ale povrchová úprava je prepojená kompaktne. Spoj povrchovej úpravy je len na jednom mieste vo falci. Hrany dverí sú oblé. Výhodou tohto systému je, že nemôže dôjsť k oddeleniu ohraňovaciej pásky od dverí a tým sa zvyšujú ich užitkové vlastnosti.