Otázka

Do akej hrúbky steny je telo zárubne z jedného kusu?

Odpoveď

Skladaná zárubňa je od ostenia 335 mm.