Otázka

Do akých zárubní sú určené vaše dvere?

Odpoveď

Naše dvere sú typizované a preto sa montujú do typizovaných (podľa STN normy) kovových, alebo obložkových zárubní.