Otázka

Je súčasťou dverí aj kľučka?

Odpoveď

Nie, cena dverí je uvedená bez kľučky.