Otázka

Môžem dvere skrátiť?

Odpoveď

Dvere je možné skrátiť o 2 cm. Pri väčšom skrátení odporúčame obrátiť sa na našú firmu, alebo odbornú stolársku dielňu.