Protipožiarne dvere

Inštalácia protipožiarne dvere EI/EW 30

Protipožiarne drevené dvere EI/EW 30 vyhovujú požiarnej odolnosti do 30 minút. Protipožiarne dvere môžu byť osadené v protipožiarnej obložkovej alebo kovovej zárubne.

Konštrukcia dverí

Masívny smrekový rám so spevňovacou protipožiarnou páskou skrytou pod ohranením dverí, opláštený HDF doskou + protipožiarna výplň. Každý požiarny uzáver je vybavený potrebnou technickou dokumentáciou, certifikátom, návodom na montáž a požiarnym denníkom. Montáž protipožiarnych dverí môže vykonávať len výrobcom poverený subjekt.

Protipožiarne dvere EI/EW 30
Protipožiarne dvere EI/EW 30 rez

Farby protipožiarných dverí