Rady a Vaše otázky

Čo je to ohraňovací systém Compakt?

Čo je to ohraňovací systém Compakt? Ohranenie dverí nie je realizované ohraňovaciou páskou, ale povrchová úprava je prepojená kompaktne. Spoj povrchovej úpravy je len na jednom mieste vo falci. Hrany dverí sú oblé. Výhodou tohto systému je, že nemôže dôjsť k oddeleniu ohraňovaciej pásky od dverí a tým sa zvyšujú ich užitkové vlastnosti.

preèítajte si viac

Ako môžem dvere ošetrovať?

Ako môžem dvere ošetrovať? Povrch dverí je možné čistiť vlhkou (nie mokrou) handrou, pri väčšom znečistení je možné použiť saponát, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadla, alebo iné žieraviny.

preèítajte si viac

Sú moje dvere pravé alebo ľavé?

Sú moje dvere pravé alebo ľavé?
Dávajte si pozor pri určovaní orientácie dverí. Postavte sa k dverám tak, aby ste videli pánty, dvere sa vždy musia otvárať k vám. Máte pánty po pravej ruke, dvere sú pravé. Máte pánty po ľavej ruke, dvere sú ľavé.

preèítajte si viac