Impressum interproukt.sk

1. Majiteľ a vydavateľ.

INTERPRODUKT, s.r.o.
Kamenná 8925/16G
Žilina 010 01
Slovenská Republika
Telefón: +421 918 759 991
E-Mail: interprodukt@interprodukt.sk
(všeobecné info)
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 14866/L
IČO: 36 417 840

2. Design, programovanie a hosting.

PECREA, s.r.o.
Predmier 275
023 54 Turzovka
http://www.pecrea.com

3. Základné smerovanie.

INTERPRODUKT, s.r.o. je výrobná, predajná a montážna spoločnosť. Zverejnené informácie a údaje slúžia k predstaveniu spoločnosti, ponúkaných produktov a služieb.

4. Vylúčenie zodpovednosti.

Údaje a informácie zverejnené na internetových stránkach spoločnosti INTERPRODUKT, s.r.o. sú priebežne a s ohľadom na maximálnu presnosť kontrolované a aktualizované. Za správnosť, aktuálnosť a úplnosť nemôže byť aj napriek tomu prevzatá žiadna záruka. Zodpovednosť za všetky rozhodnutia, ktoré vyplývajú z používania poskytovaných informácií a údajov prináleží samozrejme návštevníkovi stránky. Obzvlášť nemôžu byť požadované žiadne právne nároky súvisiace a vyplývajúce z jej používania.To isté platí aj pre obsah všetkých externých odkazov na iné internetové stránky. INTERPRODUKT, s.r.o. nemá žiadny vplyv na stránky, na ktoré vznikne spojenie prostredníctvom týchto odkazov a taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

5. Autorské práva.

Redakčné príspevky, layout, grafické spracovanie a ich usporiadanie sú chránené autorským zákonom. Nesmú byť na nich vykonávané žiadne zmeny bez súhlasu spoločností uvedených v bodoch 1 a 2. Verejné používanie bez uvedenia zdroja a súhlasu vydavateľa nie je možné. Výnimku tvoria bannery určené pre externé prostredie v sieti internet, mimo stránok vydavateľa a taktiež použitie loga. Prepojenia a odkazy na stránku sú dovolené aj bez priameho súhlasu vydavateľa v medziach platnej legislatívy a dodržiavaním dobrých mravov.

6. Ochrana údajov.

Stránky nepoužívajú implicitne žiadne ukladanie údajov o osobách a ich návštevách

7. GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. (ďalej „Google“), Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači návštevníka stránky, a ktoré prostredníctvom Vašej návštevy umožňujú analýzu návštevnosti týchto stránok. Informácie o návštevnosti tejto stránky, ktoré vzniknú prostredníctvom cookies (vrátane IP-adresy návštevníka) sa prenášajú na servery Google v rámci EU a tam sa ukladajú. Google tieto informácie používa, aby mohol vyhodnotiť využitie týchto stránok, aby zostavil prehľady o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľa a vydavateľa webových stránok a aby poskytol ďalšie služby spojené s využitím webových stránok a využitím siete internet.

Google môže prenášať tieto údaje na tretie osoby, pokiaľ je toto povolené zákonom alebo pokiaľ tretia osoba tieto údaje spracúva z poverenia Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP-adresu s ostatnými údajmi na Google. Inštalácii cookies sa môžete vyhnúť pomocou príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači; upozorňujeme Vás avšak na to, že v tomto prípade nesmiete v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním týchto webových stránok prehlasujete, že ste vyrozumení so spracovaním Vami vyhľadávaných údajov prostredníctvom Google vopred popísaným spôsobom a k vopred popísanému účelu.

8. Ostatné odkazy.

Ak sa objavia chyby na týchto internetových stránkach, prosíme o krátku správu na e-mail vydavateľa so stručným popisom a prípadne url. adresou na ktorej sa vyskytla chyba.

Našli ste chybu?

15 + 1 =